Tilbage til startsiden

Om Glarmesterfirmaet Carl Møllers Eftf.

 

Glarmesterfirmaet Carl Møllers Eftf. blev grundlagt d. 11 dec. 1899 af glarmester Carl Møller i Nørregade 40, København.

 

Carl Møller var en dygtig håndværker og udførte flere store kirkeopgaver, bl.a. blyruderne i Gustafskirken (Den svenske kirke) i samarbejde med med kunstneren samt 'Englen' i Marmorkirken. Herudover udførte han også Genforeningsruden på Christiansborg. Desuden har han skrevet en del glarmesterhistorie.

 

I 1928 solgte han sin virksomhed til glarmester Jens Maigaard Tonsgaard, som var udlært i Nykøbing Mors. Med sine dygtige svende udførte Tonsgaard mange store bygningsarbejder, bl.a. Daells Varehus i Nørregade/Krystalgade/Fiolstræde, hvor de første thermopane ruder blev monteret i 1954 - Danmarks Akvarium i 1936 - Kreditforeningen Danmark - Panoptikonbygningen ved Hovebanegården.

 

Tonsgaard arbejdede meget sammen med kunstnere, bl.a. Johan Thomas Skovgaard, Kaj Simmelhag og Svend Henriksen, med hvem han udførte mange glasmalerier og glasmosaikker.

 

Jeg, Preben Mogensen, kom i lære i 1961 hos Tonsgaard - det var en god tid. der var ansat 2 svendesamt en førstemand, Villy Sørensen, som var udlært hos Carl Møller. Det var for mig en god skole, og til svendeprøven i 1965 fik jeg hædrende omtale. Jeg arbejdede herefter som svend i firmaet, indtil jeg blev indkaldt som soldat i 1966 ved garderhusarregimentet i Næstved. Efter hjemsendelse arbejdede jeg hos min mor i familiefirmaet G. A. Humanns Eftf. Da jeg i 1967 var ovre og ønske Tonsgaard en glædelig jul, fik jeg at vide, at Sørensen var død, og Tonsgaard spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme tilbage på prøve for et evt. senere kompagniskab. Jeg startede 1.1. 1968 og 1.7. 1968 blev jeg kompagnon, og i 1975 blev jeg indehaver af firmaet. I 1978 købte jeg familiefirmaet G. A. Husmanns Eftf., som jeg lagde sammen med Carl møllers Eftf.   

Medlem af: